Leerplicht en verlofregelingen

Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel waarde aan, dat ze de kinderen via een wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is één van die landen.
In ons land staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecteuren
nauwkeurig aangegeven in de leerplichtwet. ***
De uitvoering en handhaving van deze wet is neergelegd bij de Gemeenten (leerplichtambtenaar).
Belangrijk voor school en ouders zijn verlof, verzuim en eventueel disciplinaire maatregelen (schorsing/verwijdering).

Alle (gemeentelijke) informatie over deze zaken kunt u hier vinden.

Bij zaken rondom (extra) verlof en (veel) verzuim is een goede communicatie in direct overleg tussen school en thuis van wezenlijk belang.

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon