Tussenschoolse en buitenschoolse opvang (BSO)

Sinds 1 augustus 2006 is er een nieuwe regeling Tussenschoolse Opvang (TSO). Het bevoegd gezag van de school is nu verantwoordelijk voor het overblijven tussen de middag. Het is mogelijk dat kinderen alle dagen behalve woensdag tussen de middag op school overblijven.Op al onze scholen hebben we een overblijfregeling getroffen, waaraan een aantal ouders medewerking verleent. De tarieven zijn uniform en veelal wordt er gewerkt met zgn. strippenkaarten

Met betrekking tot de buitenschoolse (veelal naschoolse) opvang is er een samenwerkingsovereenkomst tussen het CPOV en Kwink, waarbij Kwink de buitenschoolse opvang verzorgd voor onze basisscholen. (link naar Kwink)
Op diverse locaties – in of nabij onze basisscholen - is er dagelijks opvang mogelijk.

In de vakantieperioden en op woensdagmiddagen worden vaak extra activiteiten georganiseerd.

Naast het reguliere BSO-aanbod, biedt Kwink ook Naschoolse Opvang Plus. De doelgroep betreft kinderen met een (lichte) ontwikkelingsachterstand of lichte verstandelijke handicap (SBO leerlingen).
Door opvang na schooltijd binnen een kleinere groep en met meer gespecialiseerde begeleiding, kan meer individuele begeleiding worden geboden.

Openingstijden
De BSO is gedurende 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de nationale feestdagen en één studiedag. Op korte dagen is de BSO geopend van 15.00 tot 18.00 uur. Op lange dagen van 11.30 tot 18.00 uur.
Tijdens de schoolvakanties zijn de openingstijden van 07.30 tot 18.00 uur.

Kinderen worden minimaal één middag geplaatst.

Op de maandag, dinsdag en donderdag zijn op een drietal lokaties verlengde openingstijden (tot 18.30 uur) mogelijk.

Voor leerlingen met een verstandelijke beperking (SO/VSO ZMLK) wordt er buitenschoolse opvang en/of zaterdagopvang en/of vakantieopvang aangeboden door Zideris en Reinaerde. (link naar Zideris en naar Reinaerde).

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon