Bestuur en dagelijkse leiding

Het CPOV kent als bestuursvorm een stichting.

Per 1 oktober 2016 is het bestuursmodel van de Stichting CPOV e.o. gewijzigd. Per die datum wordt het Raad van Toezichtmodel gehanteerd en kent de stichting de volgende organen:

- College van Bestuur (bevoegd gezag)

voorzittercollegevanbestuur

Voorzitter van het College van Bestuur is de heer drs. J.R. van Leeuwen.

- Raad van Toezicht

raadvantoezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende leden:

- De heer R.G. Hidding, vice-voorzitter

- Mevrouw mr. M.D. Budding-Mostert, secretaris

- De heer drs. C.J. Diepeveen, voorzitter

- De heer drs. E.R. van Zuidam RA CIA, lid

 

- vacature, lid

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon