Medezeggenschap

Binnen CPOV zijn er diverse overlegstructuren waarin meegedacht en meebeslist wordt over het beleid.
Elke school heeft zijn eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze vergadert regelmatig over zaken op schoolniveau.
In elke MR zitten ouders en leerkrachten. Op de websites van de diverse scholen kunt u informatie over de MR vinden.
Vanuit elke school is een ouder of leerkracht afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Deze GMR vergadert regelmatig op het bestuursbureau over bovenschoolse zaken. Hierbij kan de algemeen directeur aanwezig om het beleid toe te lichten.
Op homepage van de website en de link hieronder vindt u meer gegevens over de GMR in het openbare gedeelte van het forum.

De MR en de GMR hebben samen met het bestuur een gezamenlijk doel: Christelijk onderwijs, waarbij het kind centraal mag staan.

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon