Brede scholen

Dé Brede School bestaat niet. Er zijn evenveel verschijningsvormen als er brede scholen zijn.
Het belangrijkste verschil is de doelstelling. Deze kan variëren van 'het vergroten van onderwijskansen voor kinderen uit achterstandsgroepen' tot de 'efficiencyvergroting door binnen een multifunctioneel gebouw scholen en instellingen te plaatsen en te laten samenwerken'.

De basisschool is de ruggengraat van de brede school, de belangrijkste samenwerkingspartners zijn meestal een peuterspeelzaal, kinderopvang en het welzijnswerk.

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon