CPOV anders


In het spoor van Alex

Alex is de naam voor vernieuwend Christelijk onderwijs op de locatie Prins Willem Alexanderpark 600  in Veenendaal
In dit onderwijs-systeem leren de kinderen op diverse manieren hun talenten te ontdekken.
Alex wil dat leren betekenis krijgt voor kinderen. Leren moet zin hebben voor nu en later. Alex wil de talenten van kinderen ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. Alex benadert elk kind vanuit deze unieke behoeften en capaciteiten. Leren is een levenslang proces.

De kinderen van Alex werken niet meer standaard in een klas, maar in themahoeken.
Ze hebben wel een vaste leerkracht en zitten samen met kinderen uit verschillende
leeftijdsgroepen bij elkaar. Vernieuwend, dat betekent verder onder meer een schooltheater voor dans, drama en muziek.

Aandacht voor natuur, planten en dieren, koken, sport en spel als vaste onderdelen. De kinderen krijgen, behalve rekenen, taal en lezen, de ruimte om samen met de leerkracht keuzes te maken.

Ontwikkelingen en resultaten worden bijgehouden in een ontwikkelportfolio. De ouders mogen ieder jaar een dag meedraaien met hun kind(eren), elke dag is er een open inloop voor ouders en kinderen, voor alle vragen en ideeën is een interactieve website opgezet. (www.schoolalex.nl)

School Alex heeft inmiddels een uitbreiding gekregen met school Max in het gebouw aan de Vendelseweg 30 - Veenendaal

Tamim is de nieuwe school in Veenendaal-Oost aan de van Essenlaan 8 en - m.i.v. het nieuwe schooljaar - in het Ontmoetingshuis aan de Brink. Gericht op de nieuwe wijk waar de school is gevestigd en de vraag van de ouders wordt er hier eveneens een eigen invulling gegeven aan vernieuwend ontwikkelingsgericht onderwijs.

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon