De plusklas

Hoogbegaafde kinderen vinden lang niet altijd goede aansluiting in hun eigen groep. Vaak worden ze niet begrepen door hun klasgenoten.

Niet elk hoogbegaafd kind heeft een plezierige en goed lopende schoolloopbaan. Het kan zijn dat het kind niet meer gemotiveerd is, faalangstig wordt en onder zijn niveau gaat presteren.

Om deze leerlingen goed te begeleiden is er de plusklas

De Plusklas staat open voor kinderen van alle scholen uit Veenendaal e.o. (de regio van het SWV)

Voor informatie, bijv. over de selectiecriteria, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de toelatingscommissie Piet Meivogel, p/a. De Windroos, Zuiderkruis 740, Veenendaal, tel. 0318-514389. piet.meivogel@windroosveenendaal.nl

Voor uitgebreide informatie raadpleegt u :  www.plusklasveenendaal.nl

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon