De schakelklas

De Schakelklas is een onderdeel van het CPOV.
De Schakelklas is bedoeld voor kinderen met een taalachterstand.
In de Schakelklas zitten kinderen die in hun schoolprestaties worden gehinderd door een te beperkte kennis van onze taal.
De kinderen worden getoetst vóór zij in de Schakelklas komen en in december/januari en in juni om zo de vorderingen goed in beeld te brengen.
De Schakelklas is er voor leerlingen vanaf groep 4 die over (enige) leesvaardigheid beschikken. De Schakelklas is er  3 ochtenden in de week.

De Schakelklas
Juliana van Stolbergschool
Locatie: De Sterke Arm 2A
Tel. 0318-513506
Directeur: Harma van der Meulen
Leerkracht Schakelklas: Nelleke Slagman

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon