CBS De Grondtoon

Naam school
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
Website
Directeur

 

CBS De Grondtoon
Componistensingel 26
3906 BW
Veenendaal
0318-528741
grondtoon.hloc@cpov.nl
www.grondtoonveenendaal.nl
Dhr. S. (Stef) Baars

logo de grondtoon

Het Christelijk geloof is de basis van waaruit wij willen handelen. In de praktijk houdt dat in dat we willen leven en onderwijs geven aan de hand van de Bijbel, vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is, onze Heiland en Verlosser. Ieder kind is uniek; onderwijs en opvoeding gaan hand in hand. Eerlijkheid, respect, geborgenheid, zorg, verantwoordelijkheid, kwetsbaarheid en vertrouwen zijn ‘de akkoorden die de muziek maken’ binnen onze school. In ons pedagogisch klimaat proberen wij die waarden voor te leven. Wij mogen elkaar in de school daarop aanspreken, ieder vanuit zijn of haar mogelijkheden.

Op onze school zitten ongeveer 200 leerlingen, die gehuisvest zijn aan de Componistensingel. Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem met extra aandacht voor de leerbehoeften van de kinderen. In ons onderwijs besteden wij meer aandacht aan zelfstandig werken, coöperatief leren en onderzoekend en ontwerpend leren. Graag verwijzen wij hiervoor naar onze site: www.grondtoonveenendaal.nl.

grondtoon1 grondtoon2

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon