CBS Tamim

Naam school
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
Website
Directeur

 

CBS Tamim
Spiesheem 54
3907 NJ
Veenendaal
0318-724980 / 06-57630804
info@tamim.nl
www.tamim.nl
Mw. J.M. (Monique) de Haan-Lammers

logo tamim

C.B.S. Tamim is gaaf!

Met Tamim kiest u voor een unieke basisschool! Een school die past bij uw kind.

Tamim betekent in het Hebreeuws "Gaaf". Gaaf zoals God ons geschapen heeft, zoals Hij ons bedoeld heeft. God vindt ons van waarde. Hij heeft een doel met ons leven. Bij Tamim staan de door God gegeven talenten centraal. De Bijbel, Gods Woord, leidt en inspireert ons.

Ons onderwijs sluit aan bij de unieke manier van leren van uw kind. Wij bereiden uw kind voor op de samenleving van nu en morgen. Belangrijke onderdelen zijn taal, lezen, rekenen, zo ook het leren van sociale vaardigheden. Leren en ontwikkelen met hoofd,hart en handen!

Tamim gebruikt hiervoor eigen pedagogische werkvormen zoals het werken met basisgroepen in combinatie met halfjaarlijkse instructiegroepen, weektaken, portfolio's en inspirerende leerruimtes waar de leerlingen zelfstandig en in groepjes werken aan hun lestaken. Tamim is een gecertificeerde TalenT-school voor vroeg Engels. Dit betekent dat de kinderen vanaf groep 1 op een natuurlijke manier Engels krijgen. Tamim heeft een eigentijdse en moderne inrichting waarin de leerlingen de ruimte krijgen om op hun eigen manier te leren en te werken.

Meer over ons onderwijs leest u op onze website Tamim.nl of in onze schoolgids, die ook te vinden is op onze website. U en uw kind zijn bij Tamim van waarde. Wij willen u graag laten ervaren hoe gaaf onderwijs op Tamim voor uw kind zal zijn. Kom gerust eens op bezoek om te kijken of voor een gesprek, of laat uw kind een dagdeel of een dag meelopen op school. Maakt u eerst een afspraak?

 tamim

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon