SBO De Windroos

Naam school
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
Website
Directeur

 

SBO De Windroos
Zuiderkruis 740
3902 XX
Veenendaal
0318-514389
info@windroosveenendaal.nl
www.windroosveenendaal.nl
Mw. M. (Miranda) van den Brink

logo de windroos

SBO De Windroos neemt een bijzondere plaats in binnen CPOV. Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs. Voor kinderen met een speciale hulpvraag in de leeftijd van 4 tot 12 jaar biedt de school passend onderwijs, als de reguliere basisschool daar (nog) niet in voorziet. De extra aandacht komt tot uiting in de kleinere groepen, extra opgeleide leerkrachten en de aanwezigheid van onderwijsondersteuners, zoals logopedist, dyslexiespecialist, orthopedagoog, rekenspecialist, maatschappelijk deskundige, motorisch specialist en onderwijsassistenten.

Voor iedere leerling wordt een proces- en resultaatdocument opgesteld. Daarin wordt nauwkeurig vastgelegd wat de mogelijkheden en talenten van elk kind zijn en met welke belemmeringen het kampt. Beide bieden namelijk de aanknopingspunten voor de ontwikkeling van het kind.

De ontwikkeling die wij nastreven geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de teamleden, de directie en de schoolorganisatie. SBO De Windroos wil een zogenaamde ‘Vreedzame school.’ We willen met elkaar een leefgemeenschap zijn, waarbij we niet alleen zorgdragen voor ons eigen welzijn, maar ook voor dat van anderen.

De aanmelding en toelating van kinderen op SBO De Windroos gaat in eerste instantie via het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Zij geven een eventuele toelaatbaarheidsverklaring af waarna uw kind kan worden aangemeld. Meer informatie hierover vindt u op de website van Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei.

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor plaatsing op SBO De Windroos? Komt u dan vooral eens kijken op onze school; u bent van harte uitgenodigd.

SBO De Windroos

de windroos

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon